Przypomnijmy, że kontrola Regionalnej Izby Rachunkowej stwierdziła, że wójt Boguś przyznał i wypłacił pracownikom mianowanym, czyli skarbniczce i zastępcy premie uznaniowe, do przyznania których nie miał prawa. I co teraz? Organ milczy, podobnie jak pozostałe zainteresowane osoby. Logika i uczciwość nakazywałyby, żeby zwrócić nienależnie przyznane i pobrane pieniądze. Duszniki mają jednak swoją specyfikę.

 

 

Pytanie do Urzędu Gminy:

Dzień dobry,

czy w związku z kontrolą RIO, która stwierdziła, że wójt Boguś nieprawidłowo przyznał nagrody zastępcy o skarbniczce, dokonają oni zwrotu pieniędzy na konto gminy? Jak zostanie rozwiązana ta sytuacja? Odpowiedź proszę przesłać mejlem.


 

Pytanie do skarbniczki Szwedek

Szanowna Pani, 

czy w związku ze wskazaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową, że wójt Boguś przyznał Pani  nieprawidłowo nagrody w kwocie około 20 tys. zł, dokona Pani dobrowolnego zwrotu nieprawidłowo przyznanych nagród na konto urzędu?

Odpowiedź z ew. dowodem wpłaty proszę przesłać mejlem.

 

Pytanie do Zimnego zastępcy:

 

Szanowny Panie, 

czy w związku ze wskazaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową, że wójt Boguś przyznał Panu nieprawidłowo nagrody w łącznej kwocie około 40 tys. zł, dokona Pan dobrowolnego zwrotu nieprawidłowo przyznanych nagród na konto urzędu?Odpowiedź z ew. dowodem wpłaty proszę przesłać mejlem.

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 24.06.2019, 08:57:33