Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Boguś wyznał publicznie, że ma schizofrenię. Pomyśleliśmy wówczas, że może rzeczywiście dziwne zachowania wójta są rezultatem choroby psychicznej i kierowani troską o niegi i gminę  zwróciliśmy się z pytaniem w tej sprawie do UG. Z posła Ajchlera (chudego) była wielka beka na cały kraj, że pijany, a okazało się, że to była choroba Parkinsona. Może z wójtem Bogusiem jest tak samo, tyle, że choroba innej natury?!

 

Urząd Gminy odpowiedział jednak, że nie odpowie, bo zdrowie psychiczne wójta nie jest przedmiotem informacji publicznej. Z testu poniżej (i naszej oceny zachowania) wynika, że u wójta Bogusia występują charakterystyczne dla schizofrenii objawy.

Charakterystyczne objawy schizofrenii:  dwa (lub więcej) z niżej wymienionych, każdy z nich powinien występować przez dłuższy czas w przeciągu jednego miesiąca (lub krócej, gdy objawy ustąpiły w wyniku leczenia):

  • urojenia;

  • omamy;

  • zaburzenia mowy (np. częste rozkojarzenie i niekoherencja);

  • zachowanie katatoniczne lub odznaczające się poważną dezorganizacją;

  • symptomy negatywne, np. spłycenie afektu, ubóstwo wypowiedzi, osłabienie woli.

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 04.07.2019, 13:19:51