Dzisiejsze głosowanie potwierdziło to, co było wiadome od dawna: zdecydowana większość członków RKS Wilczyna chce sprzedaży majątku spółdzielni w całości i sprawiedliwego podziału pieniędzy. W głosowaniu wzięło udział 60% uprawnionych, a przeciwko sprzedaży zagłosowała tylko jedna osoba!

Czas na więcej informacji. Jak się dowiadujemy, prezes Świerkiel liczył, ze dostanie od organizatorów referendum listę głosujących. To się przeliczył. Otrzyma wyłącznie protokół z wynikami. - Jak prezes chciał wiedzieć, kto głosował, to mógł sam zorganizować referendum – śmieją się organizatorzy. Zdecydowanie za sprzedażą zagłosowali członkowie grup masarnia, produkcja polowa, produkcja zwierzęca, mieszalnia pasz, handel; niemal połowa grupy warsztat była również za.

Wśród tych, którzy nie głosowali w referendum 10% nosi nazwisko Świerkiel. 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 06.07.2019, 23:25:22