List otwarty w sprawie agitacji przeciwko referendum

w sprawie odwołania wójta Romana Bogusia,

prowadzonej w czasie kolędy w parafii Duszniki

 

 

Szanowny Księże Proboszczu,

 

reprezentuję redakcję wikiduszniki.pl. Ponieważ jako nieliczni w gminie mamy odwagę zabierać głos w sprawach, o których wygodnie i bezpiecznie jest milczeć, zdarza się, że mieszkańcy zwracają się do nas z prośbami, abyśmy w ich imieniu publicznie postawili kwestie, o których sami obawiają się mówić. Tak było i tym razem: od kilku osób otrzymaliśmy informację, że w czasie wizyt duszpasterskich u parafian w Dusznikach Ksiądz Proboszcz zabierał głos w sprawie zapowiedzianego referendum w sprawie odwołania wójta Gminy Duszniki, Romana Bogusia. Tego rodzaju agitacja jest niezgodna z przepisami prawa; niezależnie od tego nie wydaje się nam, by Ksiądz Proboszcz dysponował wiedzą, która pozwoliłaby na rzetelną ocenę działalności Romana Bogusia jako wójta. W naszej opinii nie dysponuje Ksiądz Proboszcz wystarczającymi informacjami, pozyskanymi w ciągu zaledwie kilkumiesięcznego okresu zaistnienia w dusznickiej parafii, aby zająć tak jednoznaczne stanowisko w kwestii oceny działalności wójta. Jest to zdecydowanie zbyt skąpy okres czasu na wnikliwe zgłębienie i tym samym rzetelna ocenę całokształtu działalności Romana Bogusia, tym bardziej, że pojawienie się inicjatywy referendalnej pokazuje jednoznacznie, że utracił zaufanie części wyborców.

 

W rozmowach z mieszkańcami pojawia się też opinia, że deklarowane przez Księdza Proboszcza poparcie dla wójta Bogusia związane jest z zapowiedzią przeznaczenia znacznych środków publicznych na remonty drogowe w okolicach kościoła św. Marcina w Dusznikach. Oburzenie wywołały również wygłoszone z ambony twierdzenia Księdza Proboszcza o tym, że wybieranie homoseksualistów na stanowiska publiczne jest grzechem, podobnie jak grzechem jest niedzielny udział wiernych w imprezach masowych, z których pierwsze padło w kontekście obsady stanowiska przewodniczącego Rady Gminy Duszniki, a drugie - finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystko to sprawia, że zdecydowaliśmy zwrócić się do Księdza Proboszcza z apelem o zaniechanie zaangażowania politycznego, co – wierzymy to głęboko – będzie z korzyścią dla wszystkich.

 

Obywatele mają prawo do podjęcia inicjatywy referendalnej, natomiast księża nie powinni angażować autorytetu Kościoła w obronie kontrowersyjnych przedstawicieli władz lokalnych i to jeszcze w sytuacji, gdy można byłoby im zarzucić materialne korzyści ze współpracy z wójtem.

 

Mam nadzieję, że Ksiądz Proboszcz po refleksji przyzna nam rację i na tym sprawa się zakończy.

 

Hanna Szumińska

wikiduszniki.pl

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 13.01.2020, 12:21:09