Znane jest upodobanie wójta Woropaja do dostarczania radnym czy mieszkańcom gminy różnorodnych i arcyciekawych informacji prasowych, a to bezpośrednio (w formie pouczenia lub przykładu), a to jako ksero, załączonego do materiałów z sesji. Dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna przynosi obszerny artykuł na temat finansowania planów miejscowych pod wiatraki. Wynika z niego jednoznacznie, że finansowanie planów w formie darowizn pieniężnych czy rzeczowych jest niezgodne z przepisami. W artykule można też znaleźć wypowiedź stowarzyszenia Rozwój-Przyszłość, o tym że wójt Woropaj pozwolił na pilotowanie sprawy planu prezesowi Wardachowi z firmy wiatrowej, który nie tylko płacił i wymagał, ale też wybrał wykonawcę.
 
PS. Drodzy radni i mieszkańcy, jeżeli wójt Woropaj powoła się na Dziennik Gazetę Prawną i powie, że finansowanie planu przez inwestora to za mało, by go unieważnić, to  dopowiedzcie zdanie do końca: JEŻELI NIE NARUSZONO PROCEDURY.

 

Skan artykułu

Napisane przez frmn dnia 15.04.2012, 00:57:49