Został udostępniony protokół sporządzony podczas zeszłotygodniowego spotkania w urzędzie gminy na temat żwirowni o poranku - dyskusji publicznej w dniu 18 października. Jeśli ktoś nie był, bo akurat był np. w pracy, może
zorientować się o czym była mowa, kto był,  może sprawdzić jak zostały zaprotokołowane wypowiedzi.

Protokół można znaleźć na stronie BIP urzędu gminy Duszniki:
http://bip.duszniki.eu/bip/planowanie-przestrzenne1/2012/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html
 

Napisane przez Subbuteo dnia 25.10.2012, 10:29:50