Próbowaliśmy zweryfikować nieweryfikowalne. Okazało się, że deklarując, że jest wiele nieprawdziwych informacji, wójt podkreśla, także dosłownie tylko jedną: ON NIE BRAŁ W TYM UDZIAŁU, a transport był zapłacony. Chodzi o wyjazd integracyjny z udziałem radnych Wspólnej Sprawy. Oto tekst, który przedstawiliśmy wójtowi:

Sprawy ściśle tajne – tak się bawi elita
Obiecali, że informacja o tym, co się działo nie wycieknie do opinii publicznej.  Redakcji wikiduszniki udało się jednak ustalić pewne fakty. Pomiędzy nadzwyczajną a zwykłą sesją Rady Gminy miał miejsce wspólny wyjazd grupy gminnych VIPów, w którym uczestniczyli wójt, wybrani radni oraz kierownik Śpiączka. Wyjazd ten nie był finansowany ze środków budżetowych, ktoś jednak za niego musiał zapłacić. Możliwości są dwie – albo uczestnicy zapłacili sami (co jest rzadką praktyką), albo zapłacił za nich sponsor (ciekawe kto). Redakcja wikiduszniki otrzymała informację, że autokaru bezpłatnie użyczył radny powiatowy Łanoszka, obsługujący na codzień dowozy do szkół gminnych.

W drodze powrotnej doszło do pożałowania godnych incydentów (nadużywania alkoholu i szarpaniny). Ponadto policjanci poszukiwali jednego z uczestników wycieczki, pytając napotkane osoby, czy nie widziały mężczyzny w jasnych spodniach. Policja prosząc o informacje podkreślała, że męźczyzna ten może popełnić samobójstwo. Mieszkańcy gminy określili to zdarzenie jako  „obławę na Śpiączkę“

Redakcja wikiduszniki prosi o komentarz do poniżej zamieszczonego tekstu „ Sprawy ściśle tajne – tak się bawi elita“. Sprawa dotyczy osób publicznych. Nie zadajemy pytań, ponieważ nie otrzymujemy zwykle odpowiedzi. Proponujemy inną formułę – jeżeli nie otrzymamy dziś komentarza, tekst opublikujemy w przedstawionej wersji wieczorem lub jutro rano, przyjmując milczenie jako akceptację.

A oto komentarz wójta:
Odpowiadając na prośbę o komentarz do tekstu, zawierającego wiele nieprawdziwych informacji, noszących znamiona plotki i pomówienia, informuję z całą stanowczością, że nie uczestniczyłem we wspomnianym wyjeździe. W tym czasie reprezentowałem Gminę Duszniki m.in. na Jubileuszu 25-lecia Zespołu „Podrzewianka”, który odbył się w sobotę 21 kwietnia br. w Podrzewiu.

Z udzielonych mi informacji wynika, że wspomniany wyjazd był wycieczką integracyjną osób prywatnych, a nie publicznych, w prywatnym czasie i za prywatne pieniądze. Uczestnicy wyjazdu sami opłacili jej koszty, w tym pokryli koszty transportu wynajętym busem.

Adam Woropaj
Wójt Gminy Duszniki.

Napisane przez Subbuteo dnia 01.05.2012, 08:11:46