Wizja lokalna była w czwartek. W poniedziałek Komisja Rewizyjna zapozna się z dokumentami dotyczącymi żwirowni w Kunowie. Przypomnijmy, że żwir wydobywany jest tam z większego areału niż wynika to z przyjętego studium. Za wydanie koncesji na to wydobycie odpowiedzialnością obciążają się nawzajem wójt i marszałek wielkopolski. Minister Środowiska umył ręce i postępowania w tej sprawie nie wszczął, choć niby wszczął. Mieszkańcy Kunowa mają dość uciążliwości związanych z wydobyciem żwiru i przejazdami ciężarówek.

Napisane przez Subbuteo dnia 22.03.2013, 19:36:07