czyli - zamek czeka na otwarcie, czas na klucze

mamy grudzień 2011
Do Urzędu Gminy wpływają opinie społeczenstwa z poparciem dla żwirowni.

dla przypomnienia: w poprzedniej scenie dowiedzieliśmy się że piłkarze z
Klubu Sportowego Sarbia pod wodzą swego Prezesa Tadeusza Grzesiaka popierają
pomysł żwirowni.

czas na klucz numer dwa a jest nim - opinia Uczniowskiego Klubu Sportowego
Dyskobol z Grzebieniska o żwirowni. UKS Dyskobol istniejący od wielu już lat
przy Szkole Podstawowej w Grzebienisku (obecnie Zespół Szkół po połączeniu z
Gimnazjum w Grzebienisku) kierowany jest przez Prezes Lucynę Krajewską.
Pani Prezes Krajewska w opinii dla żwirowni wydanej "w imieniu mieszkańców
gminy Duszniki" podkreśla szczególnie znaczenie żwirowni dla długofalowego
rozwoju gminy Duszniki ze względu na miejsca pracy zarobkowej dla tychże
mieszkańców gminy, jakie żwirownia ma stworzyć.

I w tej opinii także lokalizacja żwirowni jest określona ogólnikowo "na
nieruchomościach położonych w gminie Duszniki". Pasuje w każdym zakątku
gminy. Lista dołączonych podpisów także nie ma żadnego nagłówka - zupełnie
jak w opinii piłkarzy z Sarbii. Nie ma jasności zatem w jakiej sprawie
podpisujący złożyli swoje podpisy. Na liście podpisów osoby z Grzebieniska,
Sękowa, Dusznik, Sędzinka, Niewierza, Kaźmierza, Szamotuł, Sarbii i Buku. W
poprzedniej sprawie o żwirownię Sarbia/Mieściska w 2008 roku Uczniowski Klub
Sportowy Dyskobol nie opiniował jej pozytywnie.

Pełny tekst opinii UKS Dyskobol można przeczytać tu.

Weryfikacja listy podpisów w oparciu m.in. o stronę internetową Szkoły
Podstawowej w Grzebienisku
http://spgrzebienisko.pl/
pozwala na stwierdzenie, że większość z podpisanych osób to nauczyciele i
inni pracownicy związani z Zespołem Szkół w Grzebienisku oraz ich rodziny.
Pani Prezes UKS Dyskobol zajmuje jednocześnie od lat stanowisko Dyrektora -
najpierw Szkoły Podstawowej, obecnie Zespołu Szkół w Grzebienisku.

Napisane przez Subbuteo dnia 07.05.2012, 00:08:45