O tym, że nie będzie żwirowni w Sarbii zdecydowała ekspertyza hydrogeologiczna, na podstawie której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówiła dokonania uzgodnień z inwestorem. W tej sytuacji wójt Woropaj nie mógł wydać decyzji pozytywnej dla inwestora, choćby nie wiadomo jak bardzo chciał to zrobić. Udawanie, że wójt brał pod uwagę protesty i zgłoszone przez mieszkanców uwagi mozna włożyć między bajki!

Napisane przez Subbuteo dnia 05.05.2013, 23:30:03