Wikiduszniki - bez tajemnic


Jesteśmy grupą dobrych znajomych, wspieramy się i współdziałamy. Działamy w lokalnych stowarzyszeniach obywatelskich.

Nie podpisujemy artykułów, ponieważ nie chcemy zdobywać popularności ani w żaden sposób budować osobistych karier - nasze teksty traktujemy jako głos opinii publicznej.

Wszystkie zapytania oraz prośby o opinie - o ile pochodzą od nas - zawsze będą podpisane imieniem i nazwiskiem.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za treść artykułów, nie odpowiadamy za komentarze.

Otrzymane materiały - o ile zdecydujemy się na ich publikację - zamieszczone zostaną bez skrótów i poprawek redakcyjnych.

Jeżeli mieszkańcy gminy będą chcieli poznać nazwiska osób, tworzących redakcję, nie ma sprawy - opublikujemy je. Raz jeszcze jednak podkreślamy - nie chcemy się lansować, tylko informować.